Puntenpakket 2024

Om het behalen van de benodigde punten nog makkelijker te maken, heeft Damsté Opleidingen een kortingspakket samengesteld.

Je kunt kiezen uit de volgende pakketten:

  • 16 punten (4 cursussen van 4 punten) voor een bedrag van € 900,– in plaats € 1.100,–;
  • 20 punten (5 cursussen van 4 punten) voor een bedrag van € 1.100,– in plaats van € 1.375,–;

Je krijgt van ons één factuur zodat je weet wat jouw opleidingskosten zijn voor het gehele jaar.

Mochten jouw wensen niet geheel passen binnen de twee aangeboden pakketten, neem dan contact op met Elseline van Lierop-Snuif via 06-10989058 of vanlierop@damste-opleidingen.nl voor een pakket op maat.

Op het pakket zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

  1. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, maar ook door notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs)juristen.
  2. Het puntenpakket houdt in, dat de cursist zich ineens inschrijft voor een van de pakketten geldend in 2024. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.
  3. De annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt de volgende regeling. Annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is mogelijk. Annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. In dat geval dient een andere cursus uit het cursusaanbod van 2024 te worden gekozen. De cursus kan niet door een vervanger gevolgd worden.
  4. De cursist ontvangt na bestelling een factuur voor het totaalbedrag. Betaling dient plaats te vinden binnen de geldende betalingstermijn van twee weken. Bij niet tijdige betaling komt de inschrijving op de actie te vervallen.
  5. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.

Inschrijven Puntenpakket 2024