Klachtenregeling

Wij zien graag dat u tevreden bent over ons opleidingsinstituut. Uw klacht is voor ons een instrument om na te gaan op welke onderdelen wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Heeft u een klacht over Damsté Opleidingen? Eenvoudige klachten kunt u telefonisch bespreken met onze coördinator Opleidingen, Suzanne Boer (088-246 88 01). Kan de klacht niet telefonisch worden opgelost, richt u zich dan schriftelijk tot Elseline van Lierop vanlierop@damste-opleidingen.nl) of per post op het adres Hengelosestraat 571, 7521 AG te Enschede.

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit?

  • Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijk ingediende klachten zullen ter kennis worden gebracht van het Algemeen Bestuur.
  • Elseline van Lierop zal de klachten behandelen. Indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, zal de voorzitter van het Algemeen Bestuur de klacht in behandeling nemen. Deze afweging zal door Elseline van Lierop worden gemaakt.
  • Damsté Opleidingen streeft ernaar u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie te kunnen voorzien. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
  • Uw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld.
  • Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
  • De gehele klachtenprocedure zal – uitzonderingen daargelaten – binnen zes weken worden afgerond.