Organisatie

In 2012 is ons opleidingsinstituut opgericht. Reeds voor die tijd organiseerden wij als erkende instelling regelmatig PO-cursussen voor advocaten uit het arrondissement Almelo. De cursisten hebben ons opleidingsaanbod doorgaans als goed tot uitstekend beoordeeld. Dat was een van de redenen om een breder opgezet aanbod in de markt te zetten. Een aanbod voor kleine kantoren, maar ook voor specialisten en niet zozeer beperkt tot onze eigen regio. Om een door de NOvA erkend opleidingsinstituut te blijven onder de vlag van een advocatenkantoor, is een kwaliteitsplan ingediend. Dit uitgebreide plan is door de Orde definitief goedgekeurd op 27 november 2012. Hierdoor is Damsté Opleidingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 als opleidingsinstelling voor het organiseren van PO-cursussen door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend.

Damsté Opleidingen staat onder de bezielende leiding van Elseline van Lierop en Suzanne Boer. Elseline is binnen Damsté advocaten – notarissen werkzaam als advocaat binnen de sectie Personen- en familierecht en heeft daarnaast opleidingen in haar portefeuille. Zij is verantwoordelijk voor de externe opleidingstak Damsté Opleidingen. Zij stelt het opleidingsaanbod samen en onderhoudt contacten met de docenten. Nu zij zelf werkzaam is als advocaat is zij goed in staat om een kwalitatief goed product neer te kunnen zetten. Voor inhoudelijke vragen over het cursusaanbod kunnen cursisten bij haar terecht.

Suzanne Boer is als coördinator opleidingen verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten rondom het cursusaanbod. Zij verzorgt onder andere de aanmeldingen voor cursussen, de presentielijsten en de deelnamecertificaten. Tevens verspreidt zij het cursusmateriaal en is zij verantwoordelijk voor de inrichting van de cursusaccommodatie.