Onze docenten

prof. mr. J.H.M. Willems

Prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems (Sittard, 1944) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg, waarna hij wetenschappelijk medewerker werd bij de hoogleraren Schoordijk en Deelen. In 1977 koos hij voor een carrière bij de rechterlijke macht: hij werd rechter in de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, tot 1981 toen hij raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam werd. In 1989 werd hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. Van 1990 tot en met 1995 was hij voorzitter van de Strafsector van het Hof en van 1996 tot en met 2009 voorzitter van de Ondernemingskamer, waarin hij vervolgens tot 1 september 2014 werkzaam is gebleven als raadsheerplaatsvervanger.

Hij is voorzitter geweest van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten in Amsterdam en plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen.

Van 1975 tot 1990 doceerde hij Engels recht aan de Universiteit van Tilburg en van 1989 tot 1992 Privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden. In 2009 werd hij benoemd tot (eerste) hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen, welke functie hij nog steeds uitoefent.

Zijn huidige nevenfuncties zijn onder meer voorzitter van Stichting Volkswagen Investor Settlement, die ten behoeve van investeerders een wereldwijde schikking met Volkswagen AG tot stand wil brengen, lid van de Raad van Commissarissen van VodafoneZiggo Group Holding B.V., redacteur van Nieuwsbrief Strafrecht en hoofdredacteur van ARO (Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk). Daarnaast verzorgt hij cursussen en treedt hij regelmatig op als arbiter en als adviseur in diverse procedures op verzoek van advocaten(kantoren).

« Terug naar het overzicht