Onze docenten

prof. mr. J.B. Spath

Mevrouw prof. mr. J.B. (Hanneke) Spath (1978, Nijmegen) is met ingang van 1 september 2012 benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hanneke Spath studeerde bedrijfskunde en rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze behaalde cum laude de propedeuses bedrijfswetenschappen en Nederlands recht en het doctoraal notarieel recht.

In 2010 promoveerde ze – opnieuw cum laude – aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar ‘Zaaksvervanging’. Een goederenrechtelijke rechtsfiguur die verspreid in het Burgerlijk Wetboek opduikt en waarvan het toepassingsbereik veelal onduidelijk is. In 2010 werd ze benoemd tot universitair docent, in 2011 tot universitair hoofddocent bij de sectie Burgerlijk recht. Hanneke Spath is onder meer rechter-plaatsvervanger van de rechtbank Arnhem, lid van de boekenraad van uitgeverij Ars Aequi en medewerker van het Tijdschrift voor Burgerlijk recht.

« Terug naar het overzicht