Onze docenten

prof. mr. H.J.B. Sackers

Prof. mr. Henny Sackers is werkzaam als hoogleraar Bestuurlijk Sanctierecht bij de vaksectie strafrecht & criminologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1995 is hij tevens rechter-plv. in de rechtbank Oost-Brabant, in de rechtbank Gelderland, en raadsheer-plv. in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Recente publicaties gingen (naast uiteenlopende onderwerpen uit het strafrecht en het sanctierecht) over de positie van de burgemeester als ‘veiligheidsbaas’, over het alcoholslotprogramma, over de Wet Mulder en over de Wet wapens en munitie. Over deze laatste wet verscheen van zijn hand een monografie: De Wet wapens en munitie (2012). Ook in T&C Strafrecht, T&C Strafvordering en T&C Openbare Orde en Veiligheid), is op diverse plaatsen het commentaar van zijn hand. Voor het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen toetst hij kandidaat-deskundigen voor het domein van de wapenwetgeving. Daarnaast was hij (onder meer) betrokken bij onderzoek naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn, de vermissing van en de moord op Milly Boele, het filefuikongeluk op de A2, het functioneren van het mobiel toezicht vreemdelingen, de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, de evaluaties van de ‘Voetbalwet’, van de Wet tijdelijke uithuisplaatsing, en van de recidiveregeling in het verkeersstrafrecht. Lopend onderzoek wordt gedaan naar (onder meer) de Geweldsinstructie voor de politie, de verruimde preventief fouilleerbevoegdheden, en naar de ‘EU-Speelgoedrichtlijn’ in relatie tot de Wet wapens en munitie.

« Terug naar het overzicht