Onze docenten

Frank Verstijlen (1967) studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1998 is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend proefschrift over de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Thans is hij hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij als advocaat verbonden aan NautaDutilh N.V. te Amsterdam. Voorts is hij redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Insolventierecht, redacteur van de losbladige Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht, vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie en treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was enige tijd lid van de Commissie Insolventierecht die adviseerde over een herziening van de Faillissementswet.

« Terug naar het overzicht