Onze docenten

prof. mr. dr. J.H. Even

Zef Even studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1998 is hij advocaat en met ingang van 1 januari 2009 partner bij SteensmaEven. Hij specialiseert zich in arbeidsrecht.

Zef is hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij geeft academisch en postacademisch onderwijs. Hij geeft regelmatig lezingen over verschillende onderwerpen, binnen en buiten Nederland.

Zef is in 2008 gepromoveerd op het gebied van grensoverschrijdende collectieve arbeidsovereenkomsten in Europa. Hij is redactielid van de juridische tijdschriften TAC en EELC.

Zef publiceert regelmatig in arbeidsrechtelijke tijdschriften. Hij is co-auteur van het boek Arbeidsrechtelijke Themata.

Ook is Zef bestuurslid van de VAAN.

« Terug naar de cursus « Terug naar het overzicht