Onze docenten

prof. mr. dr. H.B. Krans

Prof. mr. Bart Krans is sinds medio 2016 hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden. Voordien was hij onder meer hoogleraar Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat te Den Haag. Hij is onder meer redacteur van Tekst&Commentaar Burgerlijk Wetboek en van de boekenserie Burgerlijk proces & praktijk. Eerder was hij onder meer redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht (NTBR) en van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging (TCR).

« Terug naar het overzicht