Onze docenten

prof. dr. M.B.M. Loos

Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij als aio verbonden geweest aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, waar hij in 1998 is gepromoveerd op het proefschrift De energieleveringsovereenkomst (promotor: prof. mr. E.H. Hondius).

Van 1997 tot 2001 is hij als universitair docent en postdoc verbonden geweest aan het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht van de Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg). Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. In 2005 en 2006 was hij directeur van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht (AIP), van 2007-2009 en van 2018-2021 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht.

 

Loos publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht. In 2018 verscheen de derde druk van een monografie van zijn hand over algemene voorwaarden; een vierde druk van een monografie over consumentenkoop is in 2019 verschenen. Deels met anderen heeft Loos onder meer boeken en rapporten gepubliceerd over Service Contracts (2007) en Mandate Contracts (2012), over Digital content (2011 en 2012), de herziening van het Europese consumentenrecht (2008) en de privaatrechtelijke handhaving van het consumentenrecht (2010). Hij is medeverantwoordelijk voor een uitgebreide studie voor de Europese Commissie naar de juridische aspecten over digitale inhoud (2011) en een uitgebreide studie naar de gedragingen van consumenten ten aanzien van algemene voorwaarden (2016). Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor een studie over het voorstel voor de richtlijnen digitale inhoud en verkoop goederen voor de S&D fractie van het Europees Parlement (2017), een studie over de door online service providers gebruikte algemene voorwaarden voor BEUC (2016), een vergelijkbare studie over de algemene voorwaarden van de aanbieders van digitale diensten voor het Europees Parlement (2020), een studie over de kwaliteit van de door een rechtsbijstandsverzekeraar geleverde rechtsbijstand voor de Raad voor Rechtsbijstand (2020) en een studie over digitale nalatenschappen voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (2021). Zijn publicatielijst is te vinden via https://www.uva.nl/en/profile/l/o/m.b.m.loos/m.b.m.loos.html, waar veel publicaties ook kunnen worden gedownload.

 

Loos is onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond, van het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars, van de Raad van Advies van de Huurcommissie, en van de Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. Voorts is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Hertogenbosch en was hij onder meer lid van verschillende geschillencommissies.

« Terug naar de cursus « Terug naar het overzicht