Onze docenten

mr. J. Maassen

Joost Maassen begon zijn loopbaan als advocaat arbeidsrecht, civiele procesvoering en arbitrage bij een toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, De Brauw Blackstone Westbroek. Vervolgens was hij management consultant en mede-eigenaar van een executive search bureau, YESS International Consultants, indertijd de young executive tak van Egon Zehnder International. Sinds 2012 is hij Negotiation & Conflict Engagement Professional. Geboren in Duitsland, Nederlands jurist. Moedertalen Nederlands en Duits. Vloeiend Engels, goed Frans en Spaans. Mediation kwalificaties in Nederland (MfN – Mediators federatie Nederland, 2012) en het Verenigd Koninkrijk (CEDR – Centre for Effective Dispute Resolution, 2014

Professionele rollen
I. Bemiddeling

 •  Mediator: onafhankelijk, onpartijdig en neutraal bemiddelen in een geschil om de kans te vergroten dat een oplossing of schikking bereikt kan worden, waarbij alle partijen gezamenlijk de cliënt zijn.
 •  Deal Facilitator: onafhankelijk, onpartijdig en neutraal bemiddelen bij onderhandelingen over een transactie (i.p.v. een schikking), waarbij alle partijen gezamenlijk de cliënt zijn.
 •  Lid van een geschillencommissie: faciliteren bij geschillen en (her)onderhandelingen in het kader van een langlopende contractuele relatie tussen twee of meer partners, die gezamenlijk mijn cliënt zijn.
 • Team Facilitator: faciliteren om teams te helpen bij samenwerkingsproblemen, het nemen van belangrijke beslissingen of het bereiken van een gezamenlijke strategie.

II. Advies/ondersteuning

 • Partijadviseur: ondersteunen van één partij bij onderhandelingen, gericht op het oplossen van een geschil of het afsluiten van een transactie.
 • Conflictcoach: individuen of organisaties helpen effectiever om te gaan met een conflict
 • (Management) Consultant: organisaties ondersteunen om structureel conflict- en onderhandelvaardiger te worden, door het ontwerpen en implementeren van effectievere processen en procedures en door het verbeteren van kennis en vaardigheden.
 • Gespreksleider / Onafhankelijk Voorzitter / Dagvoorzitter: begeleiden van (intervisie-) gesprekken, onafhankelijk voorzitten van vergaderingen, als dagvoorzitter faciliteren van symposia en congressen.

III. Overdracht van kennis en vaardigheden

 • Trainer: geven van trainingen over mediation, onderhandelen, effectieve conflicthantering en gespreksvoering en aanpalende thema’s.
 • Spreker: geven van presentaties over effectieve gespreksvoering, onderhandelen, conflicthantering en mediation.
 • Assessor: beoordelen van kandidaten bij het assessment tot MfN geregistreerd mediator.

Ervaring met mediation en geschilbeslechting

Sinds 2012 ervaring als mediator in zakelijke, ondernemingsrechtelijke- en arbeidsgeschillen, in meer dan 250 kwesties, zoals:

 •  samenwerkingsproblemen tussen individuen of binnen teams;
 • voortzetting of ontbinding van arbeidsovereenkomsten;
 • samenwerking binnen of controle over rechtspersonen/vennootschappen;
 • professionele partnerschappen (advocaten, artsen, notarissen, accountants, consultants);
 • vastgoedprojecten;
 • faillissementsprocedures;
 • geschillen tussen banken en hun (voormalige) cliënten;
 • vakbonden en/of ondernemingsraden en werkgevers(organisaties);
 • verenigingen van eigenaren van residentieel en recreatief vastgoed;
 • geschillen tussen internationale partijen over roerende (register)goederen.

Als advocaat heeft hij cliënten vertegenwoordigd in civiele procedures en arbitrages, zoals:

 • verweer in arbitrage voor een Duitse beursgenoteerde onderneming tegen claim van US $ 50 miljoen door een US-opdrachtgever, over de bouw van een fabriek in Rotterdam;
 • garantieclaims in arbitrage na overname van een NL bedrijf door een Engelse koper;
 • claim in arbitrage over schade aan een oliebron door NL/Britse oliemaatschappij;
 • arbitrage over de in- en uithuur van een sleephopperzuiger;
 • bouwgeschillen;
 • claim van een Oostenrijkse koper in een civiele procedure over valse kunst;
 • tal van arbeidszaken.

Branche-ervaring
Als advocaat, executive search consultant en in zijn huidige rol als Negotiation & Conflict Engagement Professional zie heeft hij kennis gemaakt met tal van sectoren: mijnbouw en oliewinning, agro, industrie, handel, logistiek, bouw, zakelijke en financiële dienstverlening, ICT, professionele dienstverlening (advocatuur, notariaat, accountancy, consultancy), zorg en welzijn, onderwijs, cultuur, media, overheid, (internationale) niet gouvernementele organisaties, belangenorganisaties.

« Terug naar het overzicht