Onze docenten

mr. J.A. Holsbrink

Mr. Ale Holsbrink studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen is hij bij een voorloper van het huidige Damsté advocaten – notarissen in dienst getreden, waar Ale nu ruim 38 jaar werkzaam is. Momenteel als advocaat en partner. Inmiddels is hij bijna 7 jaar bestuurder van Damsté.

Zijn specialisme ligt op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht en herstructurering en faillissement.

Ale was bijna 22 jaar rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank in Almelo en als penningmeester en vice-deken was hij ruim 6 jaar verbonden aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Almelo. Daarna is hij nog bijna 3 jaar deken geweest van die Raad. Tot vorig jaar was Ale (plv) lid van de Raad van Discipline in het Hofressort Arnhem.

Momenteel is Ale voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Enschede en commissaris van het Fundatie voor Hervormden.

« Terug naar de cursus « Terug naar het overzicht