Onze docenten

mr. dr. L.C.J. Sprengers

Loe Sprengers 

is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief te Utrecht sinds 2012 Sprengers Advocaten geheten, dat zich gespecialiseerd heeft op het terrein van het medezeggenschaps­recht, collectief en individu­eel arbeidsrecht.

Hij schrijft geregeld in vakbladen over uiteenlopende onderwerpen,  die betrekking hebben op de Wet op de ondernemingsraden en het arbeidsrecht.

In december 1998 is hij gepromoveerd op een onderzoek over de invoering van de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid. In dit onderzoek is  hij  ingegaan op de vraag wat de gevolgen zijn voor het ambtenarenrecht, indien er voor zou worden gekozen, gelijk als geschied is op het terrein van de medezeggenschap, om te komen tot één uniform arbeidsrecht voor werknemers en ambtenaren.

Van 2002-2012  is hij als bijzonder hoogleraar werkzaam geweest op de Albeda-leerstoel bij de Universiteit Leiden en in 2007/2008  is hij tevens hoogleraar Sociaal recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg geweest. Sinds 2012 is hij verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de EUR waar hij betrokken is bij de master arbeidsrecht

Hij is voorzitter van verscheidene beroeps –en adviescommissies, zowel in de private als de publieke sector, die beslissen over (collectief) arbeidsrechtelijke geschillen.

« Terug naar het overzicht