Onze docenten

mr. A. Moerman

Als manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal is mr. André Moerman verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid binnen het programma materiële dienstverlening (o.a. schuldhulpverlening, budgetcoaching, inkomensbeheer, formulierenbrigade).

Als eigenaar van www.schuldinfo.nl stelt hij rekenprogramma’s en juridische informatie beschikbaar aan professionals die werken met mensen met schulden.

Als voorzitter van de signaleringscommissie sociaal raadslieden is hij betrokken bij het aankaarten van tekorten en gebreken in wet en regelgeving en de uitvoering ervan en het doen van voorstellen ter verbetering.

« Terug naar het overzicht