Onze docenten

dr. M.J. Blom

Na enkele jaren onderzoekservaring op het snijvlak van biochemie, farmacologie en toxicologie, promoveerde dr. M.J. Blom in 2001 aan de faculteit biologie van de Universiteit Utrecht. Daarna kwam hij als senior scientist in dienst bij het bedrijf Xendo Laboratories in Groningen (tegenwoordig QPS) en was study director in contractonderzoeken voor (inter)nationale opdrachtgevers in de farmaceutische industrie. In deze tijd deed hij ook zijn eerste ervaring op met forensische aspecten van wetenschappelijk onderzoek bij contra-expertise op het gebied van sportdoping.

In 2004 trad hij in dienst van het Nederlands Forensisch Instituut als wetenschappelijk onderzoeker Biologische sporen en DNA-Onderzoek. Hij verrichtte onderzoek op dit deskundigheidsgebied in een groot aantal strafzaken en volgde interne en externe cursussen zoals criminalistiek, recht, DNA-statistiek, rapportage en interpretatie van DNA-mengprofielen. Van 2007 tot 2008 was hij Coördinator Research & Development van het NFI en was nauw betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen in een aantal belangrijke deskundigheidsgebieden van het NFI.

Phi Advies is een initiatief van Maarten Blom. Ook na de oprichting van Phi Advies blijft Maarten Blom actief betrokken bij forensisch onderzoek. Van 2009 – 2011 was hij verbonden aan Avans hogeschool als docent Forensisch Onderzoek. Daarna was hij werkzaam als forensisch DNA-onderzoeker bij Verilabs in Leiden en werd in 2014 ingeschreven bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Sinds september 2015 is Maarten Blom verbonden als docent aan de Masteropleiding Forensic Science aan de Universiteit van Amsterdam.

« Terug naar het overzicht