Statutair Bestuurder

Inhoud cursus:

Benoeming en beloning
– wie is de bestuurder?
– benoeming van de bestuurder en aanvaarding
– rol van de ondernemingsraad bij benoeming
– arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
– arbeidsvoorwaarden en beloning van een bestuurder
– beperkingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en beloning (Wbfo/WNT)
– betekenis van de governancecodes voor benoeming en arbeidsvoorwaarden

Schorsing en ontslag van de bestuurder
– arbeidsrechtelijke versus vennootschapsrechtelijke vereisten voor schorsing en ontslag
– stappenplan vennootschapsrechtelijk ontslag
– implicaties vennootschapsrechtelijke ‘fouten’ voor arbeidsrechtelijke beoordeling
– rol ondernemingsraad bij schorsing en ontslag
– het sluiten van een minnelijke regeling met een statutair bestuurder

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 275,00 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J. Stolk

Cursuslocatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven