Corporate arbeidsrecht

Beide sprekers zullen in hun cursus uitgebreid ingaan op de volgende vragen:

  • wanneer is een (ver)koop traject een overgang van onderneming
  • wat zijn de criteria en de gevolgen van een overgang van onderneming. Bij de bespreking van de gevolgen zullen de sprekers ook ingaan op de arbeidsvoorwaarden.

Wat gebeurt daarmee en gaan die onverkort mee over? Is het mogelijk te harmoniseren na een overgang van onderneming?

Verder zullen de sprekers daarbij de medezeggenschapsaspecten behandelen:

  • wanneer is advies van de ondernemingsraad vereist
  • op welk tijdstip moet dat worden gevraagd?

Tenslotte zullen de sprekers ook stilstaan bij de rol van de (statutair) bestuurder in het arbeidsrecht. Bij al deze onderwerpen zal ook de meest recente jurisprudentie aan bod komen.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J. de Bok, mr. H. Bogaard

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven