Actualiteiten Personen- en Familierecht

Specialisatiecursus gericht op beroepsbeoefenaren die geregeld zaken op dit rechtsgebied behandelen.

De onderwerpen die worden behandeld zijn: nieuwe en toekomstige wetgeving op het gebied van gezag, positie transgenders, naamrecht en draagmoederschap, alsmede ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van afstamming en adoptie, gezag, omgang en informatie, naamrecht, geslacht x, draagmoederschap en eventuele nieuwe rechtspraak en wetgeving die in de loop van 2022 zal worden aangekondigd of gepubliceerd op het gebied van het personen- en familierecht. (niet ingegaan wordt op kinderbeschermingsmaatregelen, alimentatie en huwelijksvermogensrecht)

De cursus is bestemd voor beroepsbeoefenaren die geregeld zaken behandelen op het terrein van het personen- en familierecht of daarover adviseren. In de cursus zal worden ingegaan op diverse recente ontwikkelingen op het vakgebied. Een gedegen basiskennis van het personen- en familierecht is om die reden noodzakelijk om profijt te kunnen hebben van de stof die wordt behandeld.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de relevante recente ontwikkelingen in rechtspraak, beleid en wetgeving op het gebied van genoemde subonderdelen van het personen- en familierecht en kunt u deze duiden in het licht van ontwikkelingen in de juridische vormgeving van gezinnen in Nederland anno 2022.

  • U kunt cliënten adviseren over de eventuele stappen die zij moeten zetten om hun ouderrol gezamenlijk of juist als enkele ouder vorm te kunnen geven;
  • U bent bekend met de huidige criteria aan de hand waarvan de rechter oordeelt over vraagstukken op het gebied van ouderschap en de daaraan gekoppelde rechtsgevolgen;
  • U kunt nieuwe wetgeving toepassen en anticiperen op voorgenomen beleid en toekomstige wetgeving.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 275,00 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. dr. E.C.C. Punselie

Cursuslocatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven