Actualiteiten Letselschade deel I en II (Aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht)

In deze cursus komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde op het gebied van de personenschade. In de ochtend worden de actualiteiten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht besproken; in de middag staat het schadevergoedingsrecht centraal. Zodoende wordt ’s ochtends onder meer aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op het brede terrein van schuld- en risicoaansprakelijkheid en ten aanzien van de werkgeversaansprakelijkheid. In de middag komen onder meer causaliteitsperikelen, whiplashletsel en smartengeld aan de orde. Deze cursus is een verdiepingscursus, bestemd voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen die zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met de behandeling van letselschadezaken. Voor het volgen van deze cursus is een zekere algemene kennis van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht vereist.

Het doel van de cursus is inzicht te geven in de recente ontwikkelingen op een breed gebied van het letselschaderecht. Ook worden praktisch tips gegeven om veel voorkomende discussies het hoofd te kunnen bieden. Na afloop van de cursus bent u beter voorbereid in lopende én nieuwe letselschadezaken.

N.B. U kunt ook alleen deelnemen aan het ochtendprogramma of middagprogramma.

Programma

9.45  –  10.00 uur       Ontvangst Deel I (Aansprakelijkheidsrecht)
10.00 – 11.30 uur        deel I
11.30 –  11.45 uur       pauze
11.45 – 13.15 uur        deel II

13.15 – 14.00 uur        Lunch

13.45 – 14.00 uur        Ontvangst Deel II (Schadevergoedingsrecht)
14.00 –  15.30 uur       deel I
15.30 – 15.45 uur        pauze
15.45 –  17.15 uur       deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 ex. btw en inclusief lunch.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. A. Kolder

Cursuslocatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven