Actualiteiten Huurrecht bedrijfsruimte

Aan de hand van enkele steeds terugkerende thema’s worden actualiteiten besproken. De cursus is een verdiepingscursus. Van de deelnemers wordt een hoge mate van actieve inbreng geëist. De cursus wordt echter zodanig ingericht en ingeleid dat ook een jurist met enige basiskennis huurrecht en een actieve attitude hier veel baat bij heeft: stel vooral vragen. Ook de vragen van een beginnend huurrechtadvocaat/jurist kunnen voor een specialist zeer interessant zijn omdat dit tot een andere benadering kan leiden. Niet voor niets is het (huur)recht steeds in beweging.

Volgende onderwerpen:
1. kwalificatievraagstukken: 290, 230a, woonruimte, sui generis, gemengde overeenkomst, gemengde huurovereenkomst. Op dit punt is vaak de meeste ‘winst’ is te halen;
2. methoden om de toepasselijkheid van dwingend recht bij verhuur van 290-bedrijfsruimte te ontgaan;
3. perikelen rondom huurprijsvaststelling van 290-bedrijfsruimte;
4. procedurele kwesties rondom beëindiging en ontruimingsaanzegging 230a-ruimte.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 275,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. L.L. de Boef

Cursuslocatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven