Actievoorwaarden ‘Try me’ korting

Actievoorwaarden ‘Try me’ korting voor de cursus van 24 mei 2016 ‘Digitale opsporingsmethoden in strafzaken’.

1. Per 1 mei 2016 hanteert Damsté Opleidingen de actie ‘Try me’ korting, bedoeld om kennis te maken met het opleidingsinstituut Damsté Opleidingen.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs)juristen die na 1 januari 2015 niet hebben deelgenomen aan een cursus van Damsté Opleidingen. Deelnemers die hieraan voldoen en zich opgeven voor de cursus van 24 mei 2016 ‘Digitale opsporingsmethoden in strafzaken’ krijgen 50% korting op de cursusprijs.

3. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.

4. Voor deze actie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als het maximale aantal plaatsen beschikbaar voor deze actie vol is, vervalt de actie. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

5. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. Bij deelname en achtereenvolgens toelating tot de cursus via deze kortingsactie is annulering niet mogelijk.

6. U ontvangt de factuur vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de cursusdatum. Bij niet tijdige betaling komt de korting te vervallen en betaalt cursist het volledige bedrag.

7. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de op de cursus toepasselijke algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.