Actievoorwaarden Stapelkorting

  1. Per 28 juni 2018 hanteert Damsté Opleidingen de actie Stapelkorting, bedoeld om meerdere cursussen ineens tegen gereduceerd tarief af te nemen.
  2. Deze actie loopt tot 14 september 2018.
  3. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs-/gemeente)juristen.
  4. Bij gelijktijdige aanmelding voor twee cursussen ontvang u 10% korting. Bij gelijktijdige aanmelding van drie of meer cursussen ontvangt u 15% korting.
  5. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.
  6. Voor deze actie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra het maximale aantal plaatsen bereikt is, vervalt de actie.
  7. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
  8. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. Bij deelname en achtereenvolgens toelating tot de cursus via deze kortingsactie is annulering niet mogelijk.
  9. U ontvangt de factuur vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de cursusdatum. Bij niet tijdige betaling komt de korting te vervallen en betaalt de cursist het volledige bedrag.
  10. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de toepasselijke algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid van deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.