Actievoorwaarden Najaarskorting

Actievoorwaarden Najaarskorting voor de cursussen in de 2e helft van 2017.

  1. Per 23 juni 2017 hanteert Damsté Opleidingen de actie Najaarskorting, bedoeld om meerdere cursussen ineens tegen gereduceerd tarief af te nemen.
  2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs-/gemeente)juristen. Bij gelijktijdige aanmelding voor drie of meer cursussen in de 2e helft van 2017 ontvangt u 15% korting.
  3. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.
  4. Voor deze actie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra het maximale aantal plaatsen bereikt is, vervalt de actie.
  5. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
  6. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. Bij deelname en achtereenvolgens toelating tot de cursus via deze kortingsactie is annulering niet mogelijk.
  7. U ontvangt de factuur vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de cursusdatum. Bij niet tijdige betaling komt de korting te vervallen en betaalt de cursist het volledige bedrag.
  8. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de toepasselijke algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid van deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.