Actievoorwaarden kennismakingskorting

1. Vanaf 1 juni 2017 hanteert Damsté Opleidingen de actie kennismakingskorting, bedoeld om kennis te maken met het opleidingsinstituut Damsté Opleidingen.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs)juristen die na 1 januari 2015 niet hebben deelgenomen aan een cursus van Damsté Opleidingen. Deelnemers die hieraan voldoen en zich opgeven voor één cursus uit het cursusprogramma 2017 krijgen 50% korting op de cursusprijs.

3. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.

4. U ontvangt de factuur vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de cursusdatum. Bij niet tijdige betaling komt de korting te vervallen en betaalt cursist het volledige bedrag.

5. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de op de cursus toepasselijke algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.