Onze docenten

mw. J. Laumen

In 1973 is Jessica Laumen bij de Koninklijke Marine begonnen in het computercentrum. Vervolgens heeft zij enige tijd gewerkt bij het Reactorcentrum Petten (nu: Energie Centrum) op het computercentrum van de gezondheidsdienst.

In de jaren tachtig heeft zij zich bekwaamd als computerprogrammeur en heeft zij enkele applicaties geschreven, die gebruikt zijn binnen de logistiek en voor tennistrainers. Tevens heeft zij een programma geschreven voor TNO Space, waarmee testresultaten doorgerekend kunnen worden.

Sinds 1989 is Jessica Laumen werkzaam als rekenkundige en vanaf 2006 ook als arbeidsdeskundige in de personenschade. Allereerst als rekenkundige bij Schadebureau Boschman (later Cunningham Boschman), daarna als afdelingshoofd van het rekencentrum.

Vanaf 1996 was zij directeur van Rekencentrum Valau (later Valau Rekenkundig Advies) en was van 2004 tot 2010 mede-eigenaar van Laumen Expertise.

Jessica Laumen heeft een goede reputatie op het gebied van ‘rekenen’ en ‘letselschade’, hetgeen zich vertaald heeft in:

  • Een verkiezing tot Verzekeringsvrouw van het Jaar, vakgebied Algemeen Management, in 2002
  • Co-auteur van het boek Letselschade en de Fiscus uitgegeven door het PIV (Personenschade Instituut Verzekeraars)
  • Docente Grotius Academie (LSA specialisatieopleiding voor advocaten)
  • Docente OSR Juridische Opleidingen
  • Ex-docente NIBE SVV (Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf)
  • Auteur van diverse (wetenschappelijke) artikelen
  • Tot 2012 docente bij Laumen Expertise en sinds 2012 docente bij Laumen Opleidingen
  • LRGD-geregistreerd gerechtelijk deskundige voor het uitbrengen van ‘deskundigenberichten’.
  • Ex-co-auteur van het Handboek Personenschade (deel 2 – sectie 3080) (t/m 2014)
  • Voorzitter en initiatiefnemer van de Denktank Overlijdensschade (2009-2014)

Jessica is
* senior actuarieel rekenkundige
* gecertificeerd arbeidsdeskundige©
* LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige©

« Terug naar het overzicht