De 3 nieuwe zorgwetten – de oogst na het eerste jaar

Hoewel de wet Forensische Zorg goeddeels al op 1 januari 2019 in werking trad, hebben de andere twee zorgwetten (Wvggz en WZD) in december 2020 bijna hun eerste jaar achter de rug. Hoe blijkt dat uitgepakt te zijn? Waar zitten de voetangels en klemmen en waar moeten (vooral) de advocaten op letten? Naast aandacht voor structuur van en samenhang tussen de drie wetten wordt aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk en de eerste jurisprudentie en is er ruimte om gezamenlijk casuïstiek te bespreken.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. drs. R.H. Zuijderhoudt

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven