Wet Open overheid

 De Wet open overheid treedt waarschijnlijk per 1 mei 2022 in werking. Niet de WOB vormt dan het kader voor informatieverzoeken bij de overheid, maar de Woo. In deze cursus komen alle relevante aspecten van de Woo aan bod, met oog voor hoe een en ander moet werken in de dagelijkse praktijk. Al dan niet gebaseerd op de toelichting bij de wet óf de (ogenschijnlijk) relevante rechtspraak onder de WOB.

Onderwerpen:

  • Voorgeschiedenis;
  • Begrippen;
  • Reikwijdte;
  • Digitalisering en elektronisch verkeer;
  • Adviescollege openbaarheid en overheidsinformatie;
  • Actieve openbaarmaking en meerjarenplan;
  • Passieve openbaarmaking;
  • Weigeringsgronden en beperkingen;
  • Misbruik.

 

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. C.N. van der Sluis

Cursuslocatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven