Wet maatschappelijke ondersteuning

Tijdens de cursus zal de docent ingaan op uitgangspunten en kernbegrippen van de Wmo 2015 en dan uiteraard belicht aan de hand van de recente jurisprudentie. De deelnemers kunnen desgewenst eigen casuïstiek inbrengen en ook vooraf vragen stellen.

Onderwerpen

 • Korte uiteenzetting van doel en uitgangspunten Wmo 2015
 • De WMO 2015 als medebewindswet en de omvang van de bevoegdheid van de gemeenteraad regels te stellen
 • Beoordelingsruimte van beleidsbepaling door het college
 • Kernbegrippen:
  • Personenkring
  • Beperkingen
  • Zelfredzaamheid en participatie
  • Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
  • Het begrip “algemeen gebruikelijk”
  • Compensatiebeginsel
 • De procedure om een voorziening te krijgen. Melding en aanvraag
 • De verplichting van het college om in tijd te indiceren
 • Keuzevrijheid tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget
 • Voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. Welke voorwaarden mag het college in regelgeving of beleid stellen?
 • Intrekken van maatwerkvoorzieningen en herindiceren

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 275,00 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. H.J. Klein Egelink

Cursuslocatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven