Sociale zekerheid voor de arbeidsrecht- en letselschadepraktijk

In deze cursus wordt de laatste stand van zaken besproken met betrekking tot die onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van de diverse rechtsgebieden. Onder andere kan gedacht worden aan:
– Wat is er over van de kabinetsplannen rond de aanscherping van de WIA?
– Ziek uit dienst bij een eigenrisicodrager die niet betaalt: hoe nu verder?
– Schatting op feitelijke verdiensten;
– Duurzame arbeidsongeschiktheid
– Compensatieregeling.
– Uitleg begrip “dringende reden” CRvB.

Het betreft een verdiepingscursus. Basiskennis van het Sociaal Zekerheidsrecht is vereist.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. K.U.J. Hopman

Cursuslocatie:

kantoor Damsté - Enschede
Hengelosestraat 571

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven