Procederen bij de Ondernemingskamer; deep dive in de corporate litigation; enige strategische vraagstukken nader belicht

In deze cursus wordt dieper ingegaan op met name de enquêteprocedure en de geschillenregeling.

De geschillenregeling is nog steeds een ondergeschoven kind, maar de wetgever probeert de regeling zodanig te wijzigen dat zij aantrekkelijker wordt voor aandeelhouders die niet meer door één deur kunnen. De voorstellen worden besproken en de vraag wordt behandeld of de voorgestelde regeling als een verbetering kan worden aangemerkt. Volgens vrijwel alle commentatoren is dat niet het geval. Intussen zit de Ondernemingskamer ook niet stil. Zij heeft de geschillenregeling opengesteld voor sommige certificaathouders en interessante uitspraken gedaan – deels over de band van de uitkoopprocedure – over de mogelijkheid op eenvoudige wijze schade vergoed te krijgen van de aandeelhouder die in zijn hoedanigheid van bestuurder de waarde van aandelen die onderwerp van de procedure zijn heeft doen verminderen. Daarmee is de geschillenregeling wellicht een aantrekkelijk alternatief voor de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Wat de enquêteprocedure betreft valt vooral de verharding in vennootschapsrechtelijke conflicten op. Wat zich in vennootschappelijke conflicten afspeelt is haast met geen pen te beschrijven. Zij hebben er in ieder geval toe geleid dat het instrumentarium van de onmiddellijke voorzieningen een ongekende metamorfose ondergaat. En ook hier lijkt de Ondernemingskamer het domein van het reguleren van de bestuurstaak en de bestuurdersaansprakelijkheid steeds meer naar zich toe te trekken.

Een groeiend thema van aandacht is verder het verloop van de enquêteprocedure nadat eenmaal een onderzoek is bevolen. Onderwerpen die worden besproken zijn:

  • Wat is de rol, if any, van de advocaat
  • hoe verloopt het onderzoek
  • heeft hij enige invloed op dat verloop of op de benoeming en het functioneren van de onderzoeker
  • kan hij invloed uitoefenen op (uitbreiding of beperking van) het onderwerp van het onderzoek of op te onderzoeken feiten en omstandigheden
  • kan hij bewerkstelligen dat de onderzoeker instructies worden gegeven of kan hij die zelf geven
  • heeft hij invloed op de kosten van het onderzoek
  • kan hij invloed hebben op de inhoud van het verslag en op het al of niet bekend worden van die inhoud
  • kan hij afwenteling van de onderzoekskosten bewerkstelligen, en
  • wat is wijsheid vanuit strategisch perspectief als het verslag er eenmaal ligt.
  • Het is slechts een greep uit de vele vragen die de corporate litigator moet trachten te beantwoorden als hij zich op het terrein van het enquêterecht begeeft dan wel daarop wordt getrokken. En ook inzake deze vraagstukken blijkt de strijd zich te verharden. De ontwikkeling van het vennootschappelijk gedrag vertoont verwantschap met de ontwikkeling van maatschappelijk gedrag in het algemeen: het wordt er niet vriendelijker op. De advocaat-generaal en hoogleraar Vino Timmerman krijgt steeds meer gelijk met zijn enige tijd geleden gedane uitspraak: het enquêterecht is een lawyers paradise.

Naast dat alles wordt in de cursus uiteraard aandacht besteed aan belangrijke -andere- recente ontwikkelingen op het terrein van de corporate litigation in het algemeen. Dat het om een praktisch belangrijk rechtsgebied gaat, blijkt reeds daaruit dat in 2018 (meest recente gegevens) van ARO, het in folio en digitaal verschijnende jurisprudentietijdschrift van Wolters Kluwer waarin alle uitspraken van de Ondernemingskamer en in cassatie daarvan de Hoge Raad worden gepubliceerd, alleen al digitaal maar liefst 35.000 documenten zijn geraadpleegd. Te gelegener tijd zal een syllabus met een behapbare selectie van te bespreken bronnen beschikbaar komen.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. J.H.M. Willems

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven