Privacy & gegevensbescherming in de zorg

Binnen het zorgdomein worden diverse gevoelige (medische) persoonsgegevens verwerkt. Zorgaanbieders en andere actoren binnen het zorgdomein zien zich geconfronteerd met een uiterst complex samenstel van wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Er doen zich binnen het zorgdomein geregeld juridische discussie voor over de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, het (medisch) verschoningsrecht en de verhouding daarvan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ook het (digitaal) uitwisselen van medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen, het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (‘PGO’s’) en de rechten van patiënten leiden in de praktijk tot diverse juridische uitdagingen.

Tijdens deze cursus wordt u, mede aan de hand van actualiteiten en praktijkvoorbeelden, bijgepraat over de juridische discussies die leven op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg. De doelstelling van deze cursus is om u (strategisch) inzicht te bieden op welke wijze u (of uw cliënten) in de praktijk met deze juridische discussies kunt omgaan.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • Het medisch beroepsgeheim (art. 7:457 BW en artikel 81 Wet BIG) en het verschoningsrecht
 • De verhouding tussen de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de AVG;
 • Het elektronisch patiëntendossier (‘EPD’) en de digitale uitwisseling van patiëntgegevens (de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (‘Wabvpz’);
 • De (privacy)rechten van de patiënt: Inzage, verwijdering en correctie
 • PGO’s, gezondheidsapps en wearables
 • Beveiliging van medische gegevens

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen of organisaties die werkzaam zijn binnen of voor het zorgdomein. Hierbij kan gedacht worden aan juristen of advocaten werkzaam bij of voor zorgaanbieders, ziekenhuizen, zorgverzekeraars of publieke of private organisaties werkzaam binnen het zorgdomein.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus, is de cursist op de hoogte van;

 • de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim als opgenomen in art. 7:457 BW en artikel 81 Wet BIG;
 • de reikwijdte van het (medisch) verschoningsrecht;
 • de verhouding tussen de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (‘WGBO) en de AVG;
 • de specifieke randvoorwaarden die op grond van de Wabvpz gelden voor het digitaal uitwisselen van informatie uit het Elektronisch Patiëntendossier via elektronische uitwisselingssystemen.
 • de juridische discussies die momenteel bestaan ten aanzien van de rechten van de patiënt met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens (inzage, correctie, verwijdering);
 • de juridische discussies met betrekking tot privacy en gegevensbescherming bij het gebruik van PGO’s, gezondheidsapps & wearables;
 • de (sectorale) beveiligingsvereisten die gelden voor de verwerking van medische persoonsgegevens.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. dr. mr. G.J. Zwenne, mr. T. Gillhaus

Cursuslocatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven