Personenvennootschappen

In de Nederlandse ondernemingspraktijk nemen personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) een belangrijke plaats is. Er zijn meer dan 200.000 personenvennootschappen actief in met name het midden- en kleinbedrijf. Vooral de vennootschap onder firma is populair, als contractueel samenwerkingsverband ter uitoefening van een bedrijf. De ‘lichte’ organisatievorm en de hoge mate van contractuele vrijheid ligt daaraan ten grondslag.

Tijdens deze cursus zullen aan de hand van actuele jurisprudentie en literatuur de civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke kernleerstukken van het personenvennootschapsrecht worden behandeld. Er is aandacht voor:
– de organisatievorm zelf (oprichting, structuur, ontbinding)
– de onderlinge verhouding van de vennoten (bestuursbevoegdheid etc.)
– de relatie van de personenvennootschap en de vennoten tot derden (vertegenwoordigingsbevoegdheid, persoonlijke aansprakelijkheid vennoten, verhaal).

Het personenvennootschapsrecht is de laatste jaren sterk in beweging. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren enkele opzienbarende arresten gewezen, met name omtrent de persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten privé. Daarnaast zijn er gevorderde plannen om ook de wetgeving voor personenvennootschappen te moderniseren. Ook deze actuele ontwikkelingen komen tijdens de cursus uiteraard aan bod.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. J.B. Wezeman

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven