Ontbinding

In deze cursus wordt ingegaan op Ontbinding van overeenkomsten.  Aan de hand van rechtspraak en casuïstiek worden onder meer de volgende vragen behandeld:

  • Wanneer kan een overeenkomst worden ontbonden?
  • Wat zijn de rechtsgevolgen van ontbinding?
  • Wat is rechtens met betrekking tot gedeeltelijke ontbinding.

Aansluitend aan deze cursus kunt u de cursus Bewijslastverdeling volgen. Indien u beide cursussen volgt, ontvangt u een korting van 10% op het totaalbedrag van € 400,–. U betaalt voor beide cursussen dan in totaal € 360,–.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 187,50 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. H.B. Krans

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven