Ontbinding en bewijslast

Cursus Ontbinding (12.45 – 16.15 uur)
In deze cursus wordt ingegaan op Ontbinding van overeenkomsten.  Aan de hand van rechtspraak en casuïstiek worden onder meer de volgende vragen behandeld:

  • Wanneer kan een overeenkomst worden ontbonden?
  • Wat zijn de rechtsgevolgen van ontbinding?
  • Wat is rechtens met betrekking tot gedeeltelijke ontbinding.

Cursus Bewijslastverdeling (16.15 – 20.15 uur)
In de civiele procespraktijk spelen stelplicht en bewijslast een belangrijke rol. In deze cursus worden aan de hand van rechtspraak en casuïstiek onder meer onderstaande vragen behandeld:

  • Hoe gaat de Hoge Raad om het stelsel van verdeling van stelplicht en bewijslast?
  • Welke verweren moeten door een gedaagde worden gesteld en indien nodig bewezen?

Deze cursussen zijn ook los van elkaar te volgen. Klik hierboven op de cursus die u wilt volgen en schrijf u in.

Programma

12.45 – 13.00 uur         ontvangst
13.00 – 14.30 uur         deel I
14.30 – 14.45 uur         pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 18.00 uur         deel III
18.00 – 18.45 uur         diner
18.45 – 20.15 uur         deel IV

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 360,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. H.B. Krans

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven