Vennootschapsrechtelijke Geschillenbeslechting

De rechtspersonenrechtelijke organisatie, veelal in de vorm van een (besloten) vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is gericht op samenwerking, met name tussen de actoren kapitaalverschaffers, bestuurders, toezichthouders en werknemers. Vanwege niet steeds of niet per se samenlopende posities, bevoegdheden, rechten, verwachtingen en belangen van de deelnemers aan die organisaties, ontaardt die samenwerking echter met grote regelmaat in conflicten, die in geval van falen van minnelijk overleg zonder juridische strijd niet kunnen worden opgelost. Er is dan niet alleen een waaier van procedures voorhanden, de litiganten kunnen dan ook nog kiezen uit drie arena’s: de Rechtbank, de Kortgedingrechter en de Ondernemingskamer, vaak bovendien nog cumulatief.

Deze cursus beoogt de deelnemers, naast het verschaffen van een bruikbaar overzicht van en inzicht in de verschillende procedures zoals
– de enquêteregeling;
– de geschillenregeling;
– de uitkoopprocedure;
– de beroepsgang ingevolge de Wet op de ondernemingsraden;
– de aansprakelijkheidsprocedures,
een handreiking te bieden voor een adequate hantering daarvan als strategisch instrument.

Verder wordt aandacht besteed aan:
– recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak;
– mogelijkheden en onmogelijkheden hoe in tijden van vrede te regelen dat kostbare en langdurige strijd kan worden voorkomen als die vrede onder druk staat.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. J.H.M. Willems

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven