Medische aansprakelijkheid

Medische behandelingen gaan soms gepaard met fouten. In die gevallen zal een patiënt mogelijk een schadevergoeding willen. Vraagstukken rondom medische aansprakelijkheid blijven om die reden onverkort actueel. Deze cursus beoogt u daarom inzicht te geven in de huidige stand van zaken op het gebied van het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Mr. dr. Wijne behandelt verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij een vordering tot schadevergoeding, waaronder
– de grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener
– de toerekening van de daad aan de hulpverlener (schuld en aansprakelijkheid voor hulppersonen en hulpzaken)
– het causaal verband.

Aan de hand van de wet, rechtspraak en literatuur wordt bezien hoe in een concrete casus kan worden geoordeeld over de aansprakelijkheid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van verhaal van zorg gerelateerde schade.

Programma

12.45 – 13.00 uur Ontvangst
13.00 – 14.30 uur Grondslagen voor aansprakelijkheid
• Bespreking casus
• Grondslagen voor aansprakelijkheid; algemeen
• Tekortkoming in de nakoming als grondslag
• Toerekening van de tekortkoming (schuld, krachtens 6:76 BW en 6:77 BW)

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.30 – 16.15 uur Causaal verband
• Condicio sine qua non-verband
• Meervoudige causaliteit
• Omkeringsregel
• Proportionele aansprakelijkheid
• Toerekening naar redelijkheid

16.15 – 16.30 uur Pauze

16.30 – 17.30 uur Actualiteiten
• Ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

PO/PE-punten (NOvA, NIVRE)

Voor deze cursus zijn 4 PO-punten (juridisch) bij volledige aanwezigheid te behalen.

Voor deze cursus zijn 4 PE-punten (NIVRE) bij volledige aanwezigheid te behalen.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. dr. R.P. Wijne

Cursuslocatie:

Postillion Hotel - Deventer
Deventerweg 121

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven