Letselschade; de ondernemer in de praktijk

Hoe berekent u de letselschade van een zelfstandig ondernemer? Wat is het verschil tussen het inkomen en het verdienvermogen? In deze praktische cursus komen de jaarstukken uitgebreid aan de orde evenals de diverse rechtsvormen waar u mee te maken kunt krijgen. Waar moet u op letten en waar moet u navraag naar doen.

Vera Waaijenberg (docent LSA specialisatieopleiding en senior rekenkundige) neemt u op een praktische wijze mee in de schadeberekening van een zelfstandig ondernemer.

Inleiding
• Hoe is het inkomen opgebouwd bij de diverse rechtsvormen (eenmanszaak, vof, bv)?
• Welke stukken zijn van belang, welke minder of niet?

Jaarrekeningen lezen
• Wat haalt u uit de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting(en)?
• Hoe leest u de cijfers en hoe gaat u ermee om?
• Is het inkomen gelijk aan het verdienvermogen?

Casuïstiek
• Twee soorten casussen worden behandeld: een vof en een bv (met twee dga’s). Deze entiteiten hebben een verschillende benadering nodig, maar geven wel heel duidelijk weer wat het verdienvermogen van iemand is.
• Een aantal jaarstukken wordt uitgewerkt en behandeld. Wat valt op uit de jaarstukken en hoe wordt het verdienvermogen bepaald.

Tot slot
Ter afsluiting wordt besproken tot hoe ver u zelf moet/kan gaan en wanneer er een deskundige ingeschakeld moet worden. De rol van bedrijfseconomen, arbeidsdeskundigen en rekenkundigen komen hierbij aan de orde.

Punten NIVRE 
De NIVRE kent bij volledige aanwezigheid 4 PE-punten aan deze cursus toe.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mw. V. Waaijenberg

Cursuslocatie:

Van der Valk Hotel Enschede
Zuiderval 140

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven