Intervisie Privaatrecht 6 november 2023

Door deel te nemen aan deze intervisiebijeenkomsten voldoet u aan uw verplichting om tenminste 8 uren per jaar (in het kader van de kwaliteitstoets) intervisie te volgen.

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op 16 mei, 22 juni, 6 november en 28 november 2023 onder leiding van mr. Ale Holsbrink, die gecertificeerd intervisiebegeleider is.
Aan u de keus hoe vaak en wanneer u wilt deelnemen.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. De groep kan bestaan uit zowel partners als medewerkers, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider door de algemene raad is aangewezen als deskundige en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet.

Vereisten voor intervisie:
Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerst lid van de Advocatenwet.

De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.

Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.

De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

U ontvangt een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 175,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J.A. Holsbrink

Cursuslocatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven