Flexibele Arbeidsrelaties 2022

De volgende onderwerpen worden tijdens deze verdiepingscursus behandeld:

 1. Oproepcontracten 7:628a BW en onvoorspelbare arbeidstijden7:628b BW. Sinds 2020 zijn er heel veel regels bijgekomen voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een contract met een wisselende urenomvang of wisselende arbeidstijden. De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die is ingegaan per 1 augustus 2020 maakt het er niet makkelijker op. Kan er nog gewerkt worden op basis van een nulurencontract? Hoe lang kan ik iemand aanhouden op grond van een min/max-contract? Wat zijn de rechten van een zieke oproepkracht? Al dit soort onderwerpen kunnen aan bod komen, denk dus bijvoorbeeld aan:
  • meest recente jurisprudentie t.a.v. oproepcontracten;
  • verhouding tussen art. 7:628a en 7:610b;
  • de impact van de Wet transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022;
  • wat zijn onvoorspelbare arbeidstijden?
  • welke ruimte heb ik in het opnemen van referentie-uren?
  • de praktische valkuilen in het werken met oproepkrachten of werknemers met onvoorspelbare arbeidstijden.
  • richtlijnconform uitleg: wat zijn onvoorspelbare arbeidstijden?
  • is werken met wisselende roosters voorspelbaar of onvoorspelbaar?
  • wat is onvoorspelbaar? Maakt zelf inroosteren het voorspelbaar?
 2. Afbakeningsissues arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding. De regels voor de arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen veranderen continue. Het SER-advies MLT geeft een nadere invulling voor de regels, en de regering pakt deze handschoen nu op. Het regime voor uitzendkrachten verschilt steeds meer van het regime voor payrollkrachten. Vervolgens hebben we ook nog het fenomeen ‘Contracting’ , een vorm van aanbesteding / outsourcing waarbij de uitzendregels in het geheel niet van toepassing zijn. Wanneer is nu sprake van uitzenden en wanneer is sprake van payrolling? Een ander belangrijk onderwerp is de contractwisselingen in leverancier van flexibele arbeidskrachten. Veel organisaties maken gebruik van een ‘Preferred Supplier’ van flexkrachten voor een bepaalde periode. Als na afloop van die periode de flexibele schil opnieuw wordt aanbesteed en deze aanbesteding wordt gewonnen door een ander bureau, wat geldt dan ten aanzien van de overgenomen uitzendkrachten? Is dat een overgang van onderneming? Verschieten de uitzendovereenkomsten dan van kleur naar payrollovereenkomsten omdat de nieuwe uitzender de arbeidskrachten niet zelf heeft verworven? Hoe verhoudt zich dit tot de Uitzendrichtlijn en de recente jurisprudentie van het Europees Hof dat uitzenden tijdelijk moet zijn?
 3. Beloning op grond van de WAADI. Ook het beloningsregime verschilt aanzienlijk afhankelijk van de vraag of het gaat om een uitzendkracht of een payrollkracht. Daarbij is er een verschil tussen de WAADI-beloning en de beloning conform de Uitzend-cao. Hoe stel je nu de juiste beloning vast?Een andere belangrijk onderwerp uit de WAADI is het belemmeringsverbod uit artikel 9a WAADI. Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad overwogen dat het belemmeringsverbod niet geldt voor (echte) ZZP-ers. Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld – in lijn met de HvJ EG  jurisprudentie – dat de arbeidsverhouding ook onder het belemmeringsverbod van de WAADI valt. Het leek er dus op dat ZZP-ers ook onder de WAADI kunnen vallen. Hoe verhoudt zich dit tot het arrest van 20 mei 2022.

 

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. M. Hoogeveen

Cursuslocatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven