Drie nieuwe zorgwetten – twee jaar ervaring

Na bijna twee jaar praktijkervaring is er veel duidelijkheid ontstaan over hoe de drie zorgwetten: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg toegepast worden en welke aandachtspunten, kansen en mogelijkheden daarin voor de advocatuur liggen. In deze nascholing wordt vanuit dat perspectief gekeken naar praktijkperikelen en wordt een overzicht geboden over de belangrijkste jurisprudentie en de samenhang van de wetten. Een lichte nadruk ligt daarbij op de Wet verplichte ggz, maar ook de verbinding met de Wet zorg en dwang en de forensische zorg wordt nadrukkelijk gezocht.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. drs. R.H. Zuijderhoudt

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven