Bouwrecht

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-GC 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. In het licht van die voorwaarden en het BW komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod, mede aan de hand van actualiteiten.

  • Aanneemsom, richtprijs of regie
  • Voortijdige beëindiging aannemingsovereenkomst
  • Meer- en minderwerk en Wijzigingen
  • Non-conformiteit
  • Oplevering en gebreken
  • Garanties
  • Verjaring en verval
  • Zekerheden

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. B.R. van Veen

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven