Bijzonder Strafrecht (Wet wapens en munitie, Opiumwet en Wegenverkeerswet 1994)

In deze verdiepende cursus staat het bijzondere strafrecht centraal. De actualiteit van enkele bijzondere strafwetten wordt behandeld, te weten de Wet wapens en munitie, de Opiumwet en de delicten uit de Wegenverkeerswet 1994.

Naast de aard en systematiek van de strafbare gedragingen uit deze wetten, zal de focus liggen op de voor de strafrechtadvocaat relevante ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder dat de (soms) complexe regelgeving, die vooral aan de Wet wapens en munitie kleeft, buiten beschouwing blijft.

Bij de Wet wapens en munitie is aandacht voor de jurisprudentiële ontwikkelingen als gevolg van de inwerkingtreding van de ‘Speelgoedrichtlijn’, de ‘sprekende gelijkenis’ en gadgets zoals het ‘creditcardmes’. In het kader van de Opiumwet worden de verschillende gedragingen in relatie tot zowel Lijst I als Lijst II drugs besproken en wordt afzonderlijk stilgestaan bij de sluiting van drugspanden.

Bij de verkeersmisdrijven komt de actualiteit van de in de praktijk meest voorkomende gedragingen van de artikelen 6, 8, en 9 WVW 1994 aan bod. Uiteraard zal waar nodig ook het commune straf(proces)recht in de cursus worden betrokken.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. H.J.B. Sackers

Cursuslocatie:

Sandton IJsselhotel - Deventer
Worp 2

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven