Bedrijfsovername: mededelingsplichten en onderzoeksplichten en het schadebegrip bij aandelenoverdracht

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op alle aspecten van de totstandkoming van bedrijfsovername. Zowel de pre contactuele als de contractuele fase komt aan bod.

Speciale aandacht wordt besteed aan het treffen van een regeling voor aansprakelijkheid bij schade. Vanwege de veelal tegengestelde belangen van de betrokken partijen is het maken van afspraken hierover vaak ingewikkeld.

In ieder geval komen de volgende vragen aan bod:
– wat wordt nu precies overgedragen: de aandelen of (indirect) de onderneming;
– welke norm wordt geschonden;
– wanneer leidt dat tot een tekortkoming onder de gemaakte afspraken;
– leidt iedere normschending wel tot het ontstaan van schade en daarmee tot schadeplichtigheid van één van de partijen?

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. dr. T.H.M. van Wechem

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven