Actualiteiten Wet Bopz

De ontwikkelingen in de (gedwongen) geestelijke gezondheidszorg gaan snel en omdat de nieuwe wetgeving achterblijft, is het zaak de jurisprudentie op de voet te volgen. Daarbij wordt de samenloop met het stafrecht steeds prominenter en complexer. Ook daarom is het meer dan ooit van belang dat de advocaat – niet alleen in het Bopz-piket maar ook in het strafrecht – op de hoogte is van de psychiatrische stoornissen en van relevante ontwikkelingen in de psychiatrie.

In deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de relevante ontwikkelingen in de Bopz-rechtspraak, de samenhang met het strafrecht en de wijze waarop die zijn ingebed in veranderingen in, en structuren van, zorg en dwang. Voorts krijgt u handvatten hoe om te gaan met het gedrag dat bij enkele specifieke stoornissen veelvuldig optreedt.

In deze cursus worden onderstaande onderwerpen behandeld:
Deel 1 – Actualiteiten Bopz / relatie met strafrecht; Actualiteiten (bereidheid tot opneming en verblijf; proportionaliteitstoets bij dwangopneming; geneeskundige verklaringen en Varbanov-kwesties; de ‘onafhankelijke’ psychiater en rolverdeling in de psychiatrie; bemoeizorg en beroepsgeheim; plaats van familie; noodmaatregelen en dwangbehandeling; nadere beperkingen en huisregels; klachtrecht en schadevergoeding).
Deel 2 – Ziekten en ziektebeelden (het psychiatrisch onderzoek; wils(on)bekwaamheid; samenloop van somatische en psychiatrische ziekten; betekenis van de DSM-IV-TR en de DSM 5; verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen en andere stoornissen), regels, waarschuwingen, tips & tricks in de omgang met cliënten met een bepaalde stoornis.
Deel 3 – Casus

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. drs. R.H. Zuijderhoudt

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven