Actualiteiten verbintenissen- en goederenrecht

Aan de hand van recente jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad worden diverse leerstukken uit het verbintenissenrecht en het goederenrecht behandeld.

De te bespreken leerstukken zijn afhankelijk van hetgeen in een periode van ongeveer een jaar voorafgaand aan de cursus in de rechtspraak aan de orde is geweest. Hierbij kan bij het verbintenissenrecht worden gedacht aan leerstukken als:
– de totstandkoming van overeenkomsten
– nakoming en niet-nakoming
– schadevergoeding op grond van wanprestatie (en ook verzuim en ingebrekestelling) en
– aansprakelijkheid op grond van onder andere onrechtmatige daad.

Bij het goederenrecht kan worden gedacht aan leerstukken op het gebied van:
– pand- en hypotheek en
– persoonlijke zekerheden (hoofdelijkheid, borgtocht en bankgarantie).

Deze verdiepingscursus is bestemd voor advocaten en andere juristen die zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met het goederenrecht en het overeenkomsten- en/of aansprakelijkheidsrecht.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving op het gebied van het goederenrecht en op het gebied van het verbintenissenrecht in ruime zin.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. J.B. Spath

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven