Actualiteiten straf(proces)recht

De onderwerpen die tijdens de cursus zullen worden behandeld betreffen het strafprocesrecht, het materiële strafrecht (zowel de leerstukken als de bijzondere delicten), het bijzondere strafrecht en (zijdelings) het penitentiaire recht. Aandacht zal worden geschonken aan de actuele jurisprudentie, maar ook aan de recent in werking getreden wetgeving en aan voor advocaten relevante wetgeving waarvan de inwerkingtreding aanstaande is.

Aan de orde komt de rechtspraak uit 2018 over de volgende onderwerpen.

Het straf(proces)recht:
• De sfeerovergang bij een controle, de inzet van lokmiddelen en ruisstrategie.
• Onderzoek smartphone, binnentreden en gebruik camerabeelden.
• Aanhoudingsverzoeken, getuigenverzoeken, zittingsperikelen en bewijsbeslissingen.

Het materiële strafrecht:
• De leerstukken: opzet, culpa en causaliteit, voorbereiding en poging, medeplegen en medeplichtigheid bij, en noodweer (exces).

De delicten:
• Discriminatie, huisvredebreuk en kraken, openlijk geweld, mensenhandel, ontucht, verleiding, koppelarij en corrumperen, bedreiging, laster, smaad en belediging, mishandeling, diefstal en verduistering, oplichting, vernieling, heling.

Het Bijzondere strafrecht:
• De gedragingen in de artikelen 6, 8 en 9 WVW 1994, de voor de praktijk relevante gedragingen in de Opiumwet en de Wet wapens en munitie.

De overzichtsarresten van de Hoge Raad over:
• De redelijke termijn
• Wraking
• ‘Openlijk’ in artikel 141 Sr
• ‘Zwaar lichamelijk letsel’
• Samenloop van vermogensdelicten

Aan de orde komt de strafrechtelijke wetgeving van 2018:
• In werking getreden of binnenkort in werking te treden
• In het Staatsblad verschenen, maar nog niet in werking getreden
• Stand van zaken in parlementaire behandeling selectie strafrechtelijke wetsvoorstellen
• Selectie strafrechtelijke conceptwetsvoorstellen

Programma

14.00 – 14.15 uur ontvangst
14.15 – 15.45 uur deel I
15.45 – 16.00 uur pauze
16.00 – 17.30 uur deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. H.J.B. Sackers

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven