Actualiteiten personen- en familierecht (incl. relatievermogensrecht)

In deze actualiteitencursus personen- en familierecht (inclusief relatievermogensrecht, de overkoepelende term voor huwelijksvermogensrecht, partnerschapsvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht) wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (in het bijzonder de eerste ervaringen met de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

Verder zullen de belangrijkste van de 68 aanbevelingen uit het op 7 december 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap worden behandeld. Deze betreffen de drie – ook politiek – zeer gevoelige thema’s meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Zij zullen ongetwijfeld de familierechtelijke agenda van de komende jaren in hoge mate bepalen. De kans is groot dat in de loop van 2018 een (initiatief)wetsvoorstel ter zake bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De cursus is bestemd voor advocaten en (kandidaat-)notarissen. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om uw werkzaamheden in de rechtspraktijk (advisering van uw cliënten) af te stemmen op de recentste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. De cursus is een actualiteitencursus. Op sommige onderwerpen wordt ook verdiepend en specialiserend ingegaan. Een normale basiskennis is als voorkennis vereist.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven