Actualiteiten pensioenrecht en echtscheiding

Pensioen moet je doen

Pensioenrecht is echtscheidingsrecht. In de wetenschap dat het pensioenvermogen een substantieel deel uitmaakt van het vermogen van het gemiddelde Nederlandse gezin, wordt de civielrechtelijke pensioen(-echtscheidings)praktijk aan een kritische blik onderworpen. Vertrekpunt van de cursus is een algemene inkadering van het pensioen(recht). Van daaruit wordt het basissysteem van het pensioen bij scheiding doorgenomen. Daarbij komen onder meer aan de orde:

  • de onevenwichtigheden van het wettelijke pensioensysteem bij scheiding
  • de gevolgen van het op risicobasis gefinancierde partnerpensioen voor de echtscheiding en
  • de directeur-grootaandeelhouder.

Met het oog op de civielrechtelijke pensioen(-echtscheidings)praktijk, en aan de hand van jurisprudentie, worden potentiële pensioenaandachtspunten in huwelijkse voorwaarden en convenanten doorgenomen. Speciale aandacht wordt besteed aan het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. F.M.H. Hoens

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven