Actualiteiten letselschade/personenschade

In deze cursus komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde op het gebied van de personenschade. Aandacht wordt onder meer besteed aan:

  • actualiteiten ten aanzien van schuld- en risicoaansprakelijkheid
  • werkgeversaansprakelijkheid
  • whiplashletsel

De cursus is een verdiepingscursus, bestemd voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen die zich in hun dagelijkse praktijk bezighouden met de behandeling van letselschadezaken. Voor het volgen van deze cursus is een zekere algemene kennis van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht vereist.

Het doel van de cursus is inzicht te geven in de recente ontwikkelingen op een breed gebied van het letselschaderecht. Ook worden praktisch tips gegeven om veel voorkomende discussies het hoofd te kunnen bieden. Na afloop van de cursus bent u beter voorbereid in lopende én nieuwe letselschadezaken.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. A. Kolder

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven