Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht

Mr. dr. J.A.C. Bartels en mr. C. Dronkers verzorgen allebei een gedeelte van anderhalf uur van de cursusmiddag, met een bijdrage waarin de meest recente ontwikkelingen in het jeugdstraf(proces)recht worden behandeld. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is geworden zal de cursus worden afgesloten met in het laatste uur een casusbehandeling door de docenten gezamenlijk.

Jurisprudentie, wetgeving en voorbeelden uit de praktijk komen aan de orde.

De specifieke onderwerpen worden hier in de loop van het jaar vermeld.

De cursus is een verdiepingscursus, bedoeld voor advocaten die jeugdstrafrechtzaken en/of strafrechtzaken (waaronder piketzaken) behandelen. Basiskennis van het jeugdstraf- en jeugdstrafprocesrecht wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. dr. J.A.C. Bartels, mr. C. Dronkers

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven